Reparatie

Reparatie

Onderhoud en of reparatie is het totaal van activiteiten dat als doel heeft het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van machines, gebouwen (zoals woningen, kantoorpanden etc.), verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur enz. teneinde de functionaliteit van het te onderhouden goed te borgen.
 
De keuze van een goed onderhoudssysteem is bij voorkeur een onderhoudssysteem waarbij voorspelbaarheid zo hoog mogelijk ligt. Dit soort onderhoud leidt (voor de eigenaar) tot lagere onderhoudslast met lagere kosten en een hogere voorspelbaarheid van "fouten" die kunnen optreden in het gebouw, een goed of een systeem. Voor de gebruiker (de klant, de huurder of de bewoner) leidt de keuze voor een goed onderhoudssysteem tot een betrouwbaarder, veiliger en bruikbaarder gebouw of systeem.