Revisie

Revisie

Reviseren is een uit het Frans afgeleid woord dat herzien betekent, in dit geval het nakijken en eventueel herstellen van machines. Ook bij groot onderhoud aan rollend materieel (zoals treinen) spreekt men van revisie.
 
Revisie van een motor
 
In het bijzonder wordt met revisie gedoeld op het zodanig 'opknappen' van een motor dat deze weer voor lange tijd kan functioneren. Ook zijn deelrevisies - van bijvoorbeeld oldtimermotoren - mogelijk.
 
Allereerst worden alle delen ontdaan van oliën, vetten en andere vormen van aanslag. Daarna volgt een inspectie van de respectieve delen en volgt een analyse van de oorzaken van de ontstane problemen. Vervolgens worden de aangetaste onderdelen gedemonteerd. Als blijkt dat deze na bewerking weer probleemloos kunnen functioneren, kunnen ze opnieuw in gebruik worden genomen. Bij twijfel over het weer goed functioneren wordt in de regel vervanging van het onderdeel geadviseerd.