Aandrijvingen

Aandrijvingen

Een aandrijving is een systeem dat ervoor zorgt dat een machine of een machineonderdeel zich voortbeweegt. Te denken valt hierbij aan een verbrandingsmotor om een auto, die via de aandrijflijn ervoor zorgt dat de auto zich voorbeweegt, maar ook aan hydrauliek en pneumatiek, waarmee de aandrijving van losse componenten wordt geregeld.

Een hydrostatische aandrijving is een aandrijfsysteem wat gebruikt maak van een vloeistof onder druk om energie over te brengen. De term ”statisch” benadrukt dat de energieoverdracht hoofdzakelijk komt van de druk op de vloeistof en in mindere mate uit de kinetische energie van de vloeistofstroom.

Pneumatiek is de studie van samengeperste gassen (in de praktijk meestal lucht), de daarmee mogelijke schakeltechnieken (ventielen) en de studie van door lucht aangedreven apparaten zoals pompen en cilinders. Pneumatiek valt onder het vakgebied werktuigbouwkunde.

Elektriciteit, in de volksmond vaak stroom genoemd, wordt onderscheiden in verschijnselen rond statische elektrische ladingen, die worden bestudeerd in de elektrostatica en bewegende elektrische ladingen (stroom), die wordt bestudeerd in de elektrodynamica.

De mechanica is het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met evenwicht en beweging van voorwerpen onder invloed van de krachten die erop werken. Ze bestaat uit verschillende onderdelen, die van toepassing zijn in uiteenlopende situaties: